Проект

Вноситься депутатом

Державної Думи

Федеральних Зборів

Російської Федерації

В. А. Ярий

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в цілях введення обов’язкового медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин для окремих категорій громадян

Стаття 1

Внести у Закон Російської Федерації від 11 березня 1992 року № 2487-I “Про приватної детективної й охоронної діяльності в Російській Федерації” (Відомості З’їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 17, ст 888; Збори законодавства Російської Федерації, 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 167; 2005, № 24, ст. 2313; 2006, № 30, ст. 3294; 2007, № 31, ст. 4011) такі зміни:

1) абзац четвертий частини другої статті 6 викласти в такій редакції:

«медичну довідку про стан здоров’я та висновок медичної організації про проходження медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин;»;

2) у статті 111:

а) частину другу доповнити пунктом 12 такого змісту:

“12) піддані адміністративному покаранню за споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.”;

б) пункт 1 частини четвертої статті 111 викласти в такій редакції:

«1) неодноразового притягнення протягом року приватного охоронця до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, які посягають на інститути державної влади, адміністративних правопорушень проти порядку управління і адміністративних правопорушень, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку; які посягають на здоров’я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і суспільну моральність.»;

3) доповнити статтю 12 частиною дев’ятою такого змісту:

«Працівники приватної охоронної організації, що здійснюють охоронні послуги, зобов’язані щорічно проходити медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.».

Стаття 2