Пункт 3 статті 25 Федерального закону від 10 січня 2003 року № 17-ФЗ “ПРО залізничному транспорті Російській Федерації” (Збори законодавства Російської Федерації, 2003, № 2, ст. 169; 2011, № 30, ст. 4590) викласти в такій редакції:

“3. Особи, прийняті на роботу, безпосередньо пов’язану з рухом поїздів і маневровою роботою, та працівники, які виконують таку роботу та (або) піддаються впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, проходять за рахунок коштів роботодавців обов’язкові попередні (при надходженні на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

На роботу, безпосередньо пов’язану з рухом поїздів і маневровою роботою, не приймаються особи, які не пройшли медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, а також особи, піддані адміністративному покаранню за споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.

Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють виробничу діяльність, безпосередньо пов’язану з рухом поїздів і маневровою роботою, та перелік професій яких визначається федеральним органом виконавчої влади області залізничного транспорту, проходять обов’язкові передрейсові або предсменные медичні огляди, а також на вимогу роботодавців медичний огляд на встановлення факту вживання алкоголю, а також медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють виробничу діяльність, безпосередньо пов’язану з рухом поїздів і маневровою роботою, та перелік професій яких визначається федеральним органом виконавчої влади області залізничного транспорту щорічно проходять медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Крім підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, встановлених трудовим законодавством, трудовий договір з зазначеними працівниками може бути розірваний у разі ухилення зазначених працівників від проходження медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, або неодноразового протягом року залучення їх до адміністративної відповідальності за вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.

Порядок проведення обов’язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів на залізничному транспорті загального користування, а також передрейсових або предсменных медичних оглядів встановлюється федеральним органом виконавчої влади області залізничного транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Порядок професійного відбору, в тому числі визначення психофізіологічних якостей та професійної придатності, встановлюється федеральним органом виконавчої влади області залізничного транспорту.”.

Стаття 11