Внести до Федерального закону від 21 листопада 2011 року № 323-ФЗ “Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації” (Збори законодавства Російської Федерації, 2011, № 48, ст. 6724) такі зміни:

1) частину 4 статті 13 доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11) з метою інформування органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин про виявлені в процесі медичного огляду осіб, які допускають вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.”;

2) у статті 65:

а) частину 2 доповнити пунктом 41 такого змісту:

“41) огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;”;

б) частину 4 викласти в такій редакції:

“4. Медичний огляд проводиться в медичних організаціях. Порядок медичного огляду і форма висновку медичної організації встановлюються уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.”;

3) частину 1 статті 79 доповнити пунктом 14 такого змісту:

14) інформувати органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в порядку, установленому уповноваженими федеральними органами виконавчої влади, про виявлені в процесі медичного огляду осіб, які допускають вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.”.

Стаття 13