Внести до Федерального закону від 30 листопада 2011 року № 342-ФЗ “ПРО службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації і внесенні змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації” (Збори законодавства Російської Федерації, 2011, № 49, ст. 7020) такі зміни:

1) пункт 16 частини 1 статті 12 викласти в такій редакції:

“16) проходити щорічно профілактичне медичне обстеження, у тому числі медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, а також за напрямом медичного закладу або уповноваженого керівника медичний огляд (обстеження);”;

2) у частині 6 статті 17 слово “тестування” замінити словами “медичний огляд”;

3) частину 1 статті 18 доповнити пунктом 12 такого змісту:

“12) висновок медичної організації про результати медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин.”;

4) частину 4 статті 19 викласти в такій редакції:

“4. За результатами розгляду документів, поданих громадянином для вступу на службу в органи внутрішніх справ, з урахуванням висновку військово-лікарської комісії, результатів психофізіологічних досліджень (обстежень), тестування, спрямованих на виявлення зловживання алкоголем або токсичними речовинами, висновку медичної організації про результати медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, рівня фізичної підготовки та особистої поруки уповноваженим керівником приймається одне з наступних рішень:”;

5) частину 3 статті 82 доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

“13) у зв’язку з ухиленням від проходження медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

14) у зв’язку з неодноразовим протягом року залученням працівника до адміністративної відповідальності за вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.”.

Президент

Російської Федерації