Внести до Федерального закону від 28 березня 1998 року № 53-ФЗ “ПРО військовий обов’язок і військову службу” (Збори законодавства Російської Федерації, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123) такі зміни:

1) пункт 1 статті 51 викласти в такій редакції:

“1. Громадяни при постановці на військовий облік, призов або вступ на військову службу за контрактом, вступу у військові освітні установи професійної освіти, призов на військові збори, проходження альтернативної цивільної служби, а також громадяни, раніше визнані обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я, проходять медичний огляд лікарями-фахівцями: терапевтом, хірургом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, а в разі необхідності – лікарями інших спеціальностей. За погодженням з командиром (начальником) військової частини (військово-медичного закладу) для медичного огляду зазначених громадян можуть залучатися військові лікарі-фахівці. Громадяни при вступі на військову службу за контрактом проходять медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин”;

2) пункт 2 статті 33 після слова “огляд” доповнити словами “, у тому числі медичний огляд на предмет вживання наркотичних засобів або психотропних речовин”;

3) абзац п’ятий пункту 5 статті 34 викласти в такій редакції:

“Контракт про проходження військової служби не може бути укладено з громадянами, щодо яких винесено обвинувальний вирок і яким призначено покарання, щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду, громадянами, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину, отбывавшими покарання у вигляді позбавлення волі, підданих адміністративному покаранню за споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря. Контракт не може бути укладений з громадянами, позбавленими на певний термін набрав законної сили рішенням суду права займати військові посади, протягом вказаного строку.”;

4) доповнити пункт 2 статті 51 підпунктами «к» і «л» такого змісту:

«к) у зв’язку з ухиленням від проходження медичного огляду на предмет споживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

л) у зв’язку з неодноразовим протягом року залученням військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, до адміністративної відповідальності за вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.».

Стаття 7